Proiecte
Green Moldova

Perioada implementării

   10.2019 – 11.2020

Sursa de  finanțare

   AO „EcoContact”

Budget

   31 000 EUR

Parteneri

   Inspectoratul pentru protecția mediului

Scopul

   Lansarea serviciul electronic de raportare a problemelor de mediu din Republica Moldova: “GREEN MOLDOVA”. Platforma va permite cetăţenilor să sesizeze ușor și rapid Inspectoratului pentru Protecţia Mediului (alte instituţii responsabile de segmente dedicate) despre problemele observate de mediu în Republica Moldova, să urmărească on-line și să primească notificări despre procesul de remediere a neregulilor reclamate.

Activități principale

  1. Elaborarea platformei naţionale de participare civică online şi aplicaţie mobilă în domeniul protecţiei mediului înconjurător
  2. Organizarea atelierului de lucru cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului/ Ministerului Mediului/ IS Moldsilva/ APL-uri (reprezentanţii Primării mun. Chișinău etc) ONG-uri şi alte instituții din domeniu privind Elaborarea platformei naţionale de participare civică online şi aplicaţie mobilă în domeniul protecţiei mediului înconjurător.
  3. Elaborarea materialelor de instruire şi realizarea instruirilor pentru utilizarea platformei
  4. Implicarea populaţiei în măsuri de protecţie şi campanii de informare cu privire la platforma GREEN Moldova
  5. Campanie de promovare privind înlăturarea surselor de poluare, depistate de cetățeni și comunicarea autorităților competente

Rezultate scontate

  1. Platformă online de raportare a incidentelor de mediu
  2. Aplicație mobile pentru raportarea incidentelor de mediu
  3. Video- ghid/ Ghid de utilizare a platformei online și a aplicației mobile