Proiecte
Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova

Perioada implementării

   04.2018 – 08.2019

Sursa de finanțare

   Agenția “Apele Moldovei”

Buget

   50 000 EUR

Parteneri

   Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova

Scopul

   Promovarea principiilor de gestionare integrată a resurselor de apă la nivelul sub-bazinelor hidrografice pentru a crește calitatea și cantitatea de apă de suprafață în Republica Moldova.

Activitățile principale

  • Dezvoltarea și desfășurarea campaniei de informare și conștientizare
  • Seminare de informare pentru agenții economici, operatorii de apă privind cerințele pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emițătorul de apă pentru localitățile urbane și rurale
  • Seminare de informare pentru proprietarii și deținătorii de bazine acvatice, autoritățile publice locale privind necesitatea elaborării și înregistrării Regulamentului de exploatare a lacurilor/iazurilor (conform HG 977 din 16.08.2016)
  • Campanie de informare în media pe teme relevante pentru gestionarea integrată a resurselor de apă
  • Ședințe ale Comitetului Sub-Bazinului pe râurile Răut, Ichel, Bîc, Ciuhur, Larga, Tigheci
  • Campania de promovare a detergenților ECO
  • Campanie de plantare pe râul Raut
  • Reabilitarea unui izvor din raionul Donduseni, pentru a crește debitul de apă din râul Răut.

Rezultate

  • Gradul de conștientizare crescut a unor actori cheie pentru a reduce poluarea apei de suprafață la nivelul sub-bazinului hidrografic cu ape uzate și substanțe chimice agresive;
  • Regimul hidrologic îmbunătățit al apelor de suprafață la nivelul sub-bazinelor hidrografice prin abilitarea actorilor cheie și prin activități de reabilitare a benzilor și izvoarelor de protecție.