Proiecte
Îmbunătățirea implementării politicilor publice de mediu prin democrație participativă

Perioada implementării       

   09.2020 – 08.2021

Sursa de  finanțare

   Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer

Budget

   51 000 EUR

Parteneri

   Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Scopul

   Implicarea activă a OSC-urilor în monitorizarea politicilor publice în domeniul mediului, în special a tinerilor, și consolidarea dialogului dintre OSC și APL pe implementarea politicilor publice în domeniul mediului.

Activități principale

  1. Creșterea activismului civic în domeniul monitorizării implementării legislației de mediu prin participarea activă a OSC și în special a tinerilor
  2. Creșterea nivelului de informare ale tinerilor despre posibilitățile de creare a locurilor de muncă din fondurile UE și despre consolidarea capacităților profesionale prin intermediul programelor educaționale susținute de UE
  3. Monitorizarea politicilor publice în domeniul gestionării apelor uzate și gestionării deșeurilor în Republica Moldova cu implicarea activă a OSC din Moldova

Rezultate scontate

  1. Informarea și implicarea a cel puțin 250 de tineri din regiunile nord, centru, sud și UTA Găgăuzia în cadrul a 5 evenimente de tip TEDx;
  2. Un ghid video pentru aplicația Eco Alert elaborat;
  3. Cel puțin 250 de persoane din regiuni cunosc despre instrumentul și modalitatea de sesizare a încălcărilor de mediu;
  4. 2 studii elaborate: 1 în domeniul eficienței gestionării apelor uzate și 1 în domeniul gestionării deșeurilor;
  5. Cel puțin 375 persoane implicate în procesul de consultare a studiilor elaborate;
  6. Cel puțin 6 articole în media on-line și scrisă despre activitățile și progresul în cadrul proiectului.