ULTIMILE ŞTIRI

Cel mai bun model de gospodărire al apei este la nivel de bazin hidrografic

Iuliana Cantaragiu, expert proiecte la Centrul Naţional de Mediu, a răspuns la cîteva întrebări în cadrul interviului acordat revistei "Natura", despre resursele de apă de suprafaţă şi starea rîurilor şi rîuleţelor mici din Republica Moldova.

"- Organizația pe care o reprezentați este cunoscută la nivel național ca fiind preocupată de domeniul protecției resurselor de apă. Reieșind din experiența acumulată, cum apreciați starea râurilor mici din R. Moldova, care sunt problemele cele mai stringente? - Resursele de apă din Republica Moldova sunt într-o stare deplorabilă, le-aș califica chiar „la limita catastrofală”. Nu avem o stație de epurare a apelor uzate funcțională la paramentrii normativi, aruncăm deșeurile menajere peste tot, inclusiv în râuri, prelucrăm terenurile până-n maluri, administrând pesticide, am distrus majoritatea fâșiilor forestiere de protecție, am construit 4127 de lacuri fără o administrare responsabilă și adecvată, care opresc apa și nu respectă debitul ecologic. Pot aduce o mulțime de exemple a modului defectuos al gândirii noastre și al acțiunilor noastre iresponsabile în administrarea resurselor de apă..."

Continuarea o gasiti aici la pagina 2. 


Activităţile au fost realizate în cadrul  Proiectului Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”, care este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”
    

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Proiectul vine în continuarea activităților de promovare a principiilor de management integrat... detalii

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces c... detalii

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințel... detalii

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice