ULTIMILE ŞTIRI

Informarea deţinătorilor/arendaşilor bazinelor acvatice în privinţa HG nr. 970

Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu Agenţia “Apele Moldovei” a lansat şirul de seminare de informare adresate autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi persoane fizice, deţinători de lacuri de acumulare/ iazuri, în care vor fi discutate şi prezentate subiecte ce ţin de procesul de elaborare a Regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/ iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă specială a apei.

CNM s-a întîlnit cu deţinătorii din raioanele Criuleni şi Anenii Noi, iar în acest moment suntem la Cantemir, unde discutăm aspectele teoretice de funcţionare a bazinelor hidrografice, a bazinelor acvatice şi a calităţii apelor din ele.

Domnul Tudor Castraveţ, de la Institutul de Ecologie şi Geografie ne relatează despre importanţa gestionării adecvate a bazinelor acvatice pentru balanţa apei, procesele de autoepurare a apei şi asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic.

Reprezentantul Agenţiei “Apele Moldovei”, doamna Mariana Codreanu a explicat aspectele practice în ceea ce priveşte elaborarea Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor şi obţinerea autorizaţiei de folosinţă special a apei.

Din partea deţinătorilor/arendaşilor de bazine acvatice am primit multe întrebări, pe care le-am discutat şi am obţinut un feedback pentru a vedea care sunt necesităţile practice ale persoanelor interesate de subiect.

 „În Republică există peste 4000 de lacuri de acumulare, care trebuie să respecte anumite norme prescrise de Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. Acest regulament este obligatoriu și trebuie sa fie elaborat de deținătorii lacurilor conform Hotarîrii Nr. 977 din 16.08.2016. Spre regret doar 500 de lacuri aproximativ au elaborat acest regulament. Lacurile care nu respectă debitul salubru în aval de lac, ori în consecință contribuie la secarea mai multor segmente de rîu, apa nefiind disponibilă pentru toți utilizatorii de apă din bazin. Seminarele organizate pentru deținătorii de lacuri au drept scop să imbunătățească managmentul resurselor de apă în bazinul unui rîu și să contribuie la menținerea apei pe tot cursul rîului pentru toți utilizatorii de apă și pentru menținerea ecosistemelor acvatice.”

Ina Coșeru, președinte Centrul Național de Mediu

  Evenimentele  sunt organizate în cadrul proiectului ”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova” este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”.


                                                

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Premiul National Energy Globe Award 2018

Centrul Național de Mediu este învingătorul național al premiului Energy Globe Award pentru ac... detalii

Premiul National Energy Globe Award 2018

Premiul Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016

Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016Proiectul "Managementul deșeurilor &i... detalii

Premiul Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Proiectul vine în continuarea activităților de promovare a principiilor de management integrat... detalii

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)