ULTIMILE ŞTIRI

Comitetul de Subbazin al r.Ichel s-a întrunit în ședință

Pe data de 22 iunie 2017 a avut loc ședința Comitetului de Subbazin al r.Ichel, în cadrul căreia principalele subiecte de discuție au fost Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2011 și normele privind deversările apelor uzate și Legea deșeurilor Nr.209 din 29.07.2017, precum și respectarea acestora de către agenții economici din bazinul r.Ichel

Făcînd referință la ședința precedentă a Comitetului , primarul com.Romanești a explicat situația cu stația de epurare de la Romanești, care este deja finisată, însă nu poate fi finisată din lipsă de fonduri și pentru că lipsește contribuția planificată din partea fabricii de vinuri din localitate. De asemenea, a fost menționat faptul că fabrica de vinuri nu este conectată la sistemul de canalizare din localitate. Nu se poate interveni pentru soluționarea întrebărilor apărute pînă nu se va rezolva procesul de insolvabilitate a întreprinderii.

Șeful Direcției Inspectare Generală din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat a punctat prevederile legii apelor și a regulamentelor în vigoare, menționînd responsabilitățile APL-urilor și pîrghiile pe care ar trebui să le utilizeze aceștia pentru a facilita sancționarea agenților economici iresponsabili. A fost subliniat faptul că este în puterea APL-urilor să nu admită autorizarea de funcționare a agenților economici dacă aceștia nu respectă normele în vigoare încă de la etapa proiectării/planificării viitoarei întreprinderi.

Primarii, mebrii Comitetului, au semnalizat mai multe cazuri de nerespectare a normelor, a deversărilor de ape uzate pe lîngă sistemul sau stația de epurare, precum și refuzul agenților economici de a conlucra cu APL-urile în domeniul respectării normelor de protecție a mediului. Din păcate, în lipsa agenților economici invitați la ședință, nu s-a putut discuta pe exemplul unei întreprinderi în parte.

Membrii Comitetului au luat cunoștință cu prevederile Legii deșeurilor care va intra în vigoare la finele anului 2017. Au fost prezentate obligațiunile de bază a APL-urilor și a agenților economici, s-au discutat metode de colectare a deșeurilor în mun.Chișinău și alte localități, s-au analizat exemplele de colectare și valorificare a deșeurilor în localitățile de pe cursul r.Ichel.

La final de ședință, s-au discutat activitățile de plantare din com.Boșcana, iar Doamna Primar a povestit despre eforturile depuse și rezultatele obținute. Cu mare regret, din cei 7000 de puieți plantați în toamna 2016 în s.Hrușova și com.Boșcana pe malul rîului Ichel, au supraviețuit aproximativ a 10-a parte. Din experiența obținută, concluzia a fost că plantațiile trebuie udate regulat și protejate prin garduri sau suporturi speciale pentru a preveni deteriorarea tinerilor arbori.

Următoarea ședință a Comitetului de Subbazin al r.Ichel este planificată pentru toamna anului curent. 

Componența Comitetului, datele de contact, precum și Procesele Verbale ale ședințelor pot fi găsiste pe pagina Comitetului de Subbazin al r.Ichel

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces c... detalii

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințel... detalii

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut

Răutul este un râu situat în partea centrală a Republicii Moldova. E... detalii

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut